Helaas is er in de directe omgeving van scouts voldoende zwerfafval te vinden. Dit afval kan uiteindelijk zijn weg vinden, via riool en watergangen, naar rivieren en uiteindelijk de zee. Bewustwording dat zwerfafval niet allemaal door bv. de gemeentereiniging kan worden opgeruimd en voor een deel permanent in het milieu achter blijft is een belangrijke eerste stap. Dit kan helpen om een gedragsverandering bij kinderen en volwassenen te bereiken. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Beter nog, neem je afval mee naar huis.

Met deze afvalbingo kun je kinderen op een speelse wijze bewust maken van zwerfvuil in de omgeving.

Afvalbingo uitleg document

Afvalbingo bingo kaart