Het Plastic Soup Project en #Scouts4Science beginnen langzaam maar zeker vorm te krijgen.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven, is dit initiatief gestart om uitdagende een leerzame spellen en programma’s op het raakvlak van Scouting en wetenschap te ontwikkelen.
We starten met het meten en in kaart brengen van plastic afval op en rond het water. De gegevens die hierbij verzameld worden, zijn een waardevolle bron van gegevens waar wetenschappers mee aan de slag kunnen. Daarom hebben inmiddels al diverse milieuwetenschappers aangegeven betrokken te willen zijn bij het project.

Projectteam
Ook zag afgelopen februari het nieuwe projectteam het levenslicht. Een aantal enthousiastelingen met zowel land- als waterwerk achtergrond gaat de komende tijd de kar trekken om het project op poten te zetten. De maanden tot aan de zomervakantie gebruiken zij voor de verdere uitwerking en om alle methoden, spellen e.d. te testen. Zo zal tijdens de Schone Schelde en de opruimactie van de Canisvliet gekeken worden hoe goed en makkelijke de metingen zijn uit te voeren door de scouts. In het nieuwe seizoen kunnen de groepen dan echt aan de slag. Tot die tijd kun je natuurlijk als groep je steentje bijdragen. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een groep die onze netten en methode willen uitproberen vanaf de vlet.