Scouts zijn vaak in de natuur te vinden; zowel op het water als aan de waterkant. Wetenschappers zijn soms ook scout, of scout geweest. Zo is het idee ontstaan om onder de naam ‘Scouts4Science’ wetenschappers te gaan helpen. Het Plastic Soup Project is het eerste en misschien wel meest aansprekende, actuele thema dat we op gaan starten. Inmiddels zijn er een aantal milieuwetenschappers en ecologen die graag een beroep zouden doen op de scouts om gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van plastic in het milieu en
specifiek in en rond het water. Er zijn een paar duidelijke vragen waar door middel van burgerwetenschap (of liever scoutswetenschap) inzichten/antwoorden op die vragen gevonden kunnen worden.

De twee wetenschappelijke vragen kunnen samengevat worden onder het thema:
“Het mysterie van het verdwenen plastic”
Wetenschappers vinden veel minder plastic in onze zeeën en oceanen dan er op basis van wat er aan plastic geproduceerd wordt verwacht mag worden.

De vragen
1. Waar langs de waterlijn blijft plastic achter?
a. Zijn er plekken (zoals kustecosystemen als schorren en rietgorzen) waar plastic in grotere hoeveelheden achter blijft?

2. Hoeveel plastic zit er in het oppervlaktewater?
a. Zijn er verschillen tussen de verschillende wateren in Zeeland?

Beide vragen zijn interessant om beter in kaart te kunnen brengen hoe de plastic afvalstroom vanaf het land zijn weg naar de zee vindt. Zo kunnen o.a. de bronnen van vervuiling beter geïdentificeerd worden? Dit is een eerste belangrijke stap als je het probleem wilt oplossen door de bronnen en routes aan te pakken.

Hoe willen we dit gaan doen?
We werken aan twee programma’s waar scouts vanaf het seizoen 2019/2020 aan mee kunnen gaan doen. Zowel op het land als op het water. Te denken valt aan

  1. ‘Waterlijn metingen’ over korte afstanden (b.v. 50 of 100 meter) langs verschillende typen kust (b.v. strand, dijk, schor, rietkraag). Metingen kunnen aan de hand van een simpele turflijst worden uitgevoerd.
  2. Met een zelfgemaakt sleepnet (minitrawl) vissen naar plastic vanaf Lelievletten (of andere boten) op veel verschillende plekken in de Zeeuwse wateren.

Via het twitterkanaal @Scouts4Science en deze website houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meedoen? Op dit moment komen wij graag in contact met mensen die ons willen ondersteunen bij het ontwikkelen van kant en klare programma’s voor de jeugdleden en/of met ons willen meedenken. Wil je meedoen? Stuur een mailtje aan info@scouts4science.nl